รายงานการศึกษา : เปิดเวที..แกร็บแคมปัส ประชันไอเดีย

รายงานการศึกษา : เปิดเวที..แกร็บแคมปัส ประชันไอเดีย

เมื่อเร็วๆ นี้ แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ GrabCampus หรือ แกร็บแคมปัส เวทีที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพ

 

ข่าวการศึกษา

 

และแสดงความสามารถในเชิงธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในเทคคอมพานีอย่างแกร็บ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ ประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern และกิจกรรม Roadshow

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ การสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และทักษะที่จำเป็น นับเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานที่ช่วยยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม ที่ผ่านมา แกร็บฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้กับคนในวงจรธุรกิจเป็นหลัก รวมถึง โครงการ Grab The Future ที่มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพาร์ทเนอร์

เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ และส่งต่อแนวคิดไปสู่วงกว้างมากขึ้น จึงริเริ่มอีกหนึ่งโครงการใหม่ชื่อว่า GrabCampus โดยมุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ และเป็นกำลังสำคัญของสังคม ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า ไม่เพียงจะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ แต่ยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ในการทำงานจริงกับมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง